MİSYON

*- Öncelikle dernek üyelerimizin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere yatırımlar yapılmasına, ülkemizin süs bitkileri ihtiyacının karşılanmasına ve ihracat yolunun açılarak sürdürülebilir kalkınma modellerinin uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.